Klaaglied (Dichters in de Prinsentuin 2020)

Gepubliceerd in de digitale bloemlezing 'De mens, de menigte'


O, de liefdes die ik niet beschreef. De zinnen die
geen mens ooit leest. De dagen die alleen voor
mij hebben bestaan, de nachten dat ik wakker lag,
geen regel die het daglicht zag.

O, de woorden die ik keelde met de halen van mijn pen.
Alle onbekenden die niet spraken met mijn stem.
Zo veel vrouwen die ik nooit verzon en alle Dapperstraten,
copyrettes, kroppen jonge sla waar ik niet aan begon.

O, alles wat geen letter kreeg en dan die God die in
het diepst van mijn gedachten taai in alle talen zweeg.
Aanschouw daarom wat zinnen op een weerloos vel:
er staan meer woorden niet dan wel.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.